Marcowy Salon Bielizny odwołany!

Z przykrością przekazujemy informację, która trafiła dziś do nas od organizatorów Salonu Bielizny. W pełni rozumiemy jednak, że bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa jest ważniejsze. Poniżej treść wiadomości od organizatorów:

MARCOWY SALON BIELIZNY ODWOŁANY / SHOW IN MARCH CANCELED


Drogie Uczestniczki, Drodzy Uczestnicy Salonu Bielizny,
Z ogromną przykrością musimy Was poinformować, że wiosenny Salon Bielizny zostaje odwołany. Cały dzisiejszy dzień upłynął nam na konsultacjach z Wystawcami i branżą i wspólnie podjęliśmy decyzję, że sytuacja jest zbyt dynamiczna i niepewna, by zorganizować w dniach 14-15 marca naszą imprezę. Jest nam szczególnie przykro, bo rejestracje na imprezę sugerowały Waszą liczną obecność i bardzo cieszyliśmy się na te spotkania.W dniu dzisiejszym wpłynęła do nas rekomendacja z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o ograniczaniu do minimum spotkań i wydarzeń ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, podobne zalecenia uzyskaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim. Choć są to tylko sugestie nie chcemy bagatelizować możliwego zagrożenia. Nie chcemy też ryzykować, że w sytuacji negatywnego rozwoju sytuacji pojawi się oficjalny zakaz organizowania wydarzeń tuż przed datą Salonu Bielizny – wolimy imprezę odwołać teraz niż czekać do ostatniej chwili. Szczególnie, że wiemy, że dla Was przyjazd na Salon Bielizny również wiąże się z przygotowaniami i wydatkami. Jeszcze raz bardzo nam przykro – mamy nadzieję, że rozumiecie naszą decyzję i że zobaczymy się w dniach 5-6 września w Łodzi na jesiennej edycji!

Dear Participants,
We are very sorry to inform you that the spring edition of Salon Bielizny is canceled. We spent the whole day consulting the Exhibitors and the industry and together we decided that the situation is too dynamic and uncertain to organize our event on 14-15 March. We are particularly sorry because registration for the event suggested your numerous presence and we were very happy for these meetings. Today we received a recommendation from the State Sanitary Inspectorate on minimizing meetings and events due to coronavirus infection risk, we received similar recommendations at the Provincial Office. Although these are only suggestions, we do not want to underestimate the possible threat. We also do not want to risk that in a situation of negative development of events there will be an official ban on organizing fair just before the date of Salon Bielizny – we prefer to cancel the event now than wait until the last moment. Especially that we know that for you arriving at the Salon Bielizny also involves preparation and expenses. Once again, we are very sorry – we hope you understand our decision and that we will see each other on 5-6 September in Łódź during the autumn edition!